5 สิ่งสำคัญที่ระบบ ERP ช่วยทำกำไรให้กับธุรกิจ

ERP คือ ซอฟต์แวร์การจัดการและรวมกิจกรรมการทำงานประจำวันของแต่ละแผนกไว้เป็นศูนย์รวมข้อมูลองค์กร เช่น การเงิน การจัดซื้อ การผลิต โครงการต่างๆ ทรัพยากรบุคคลและกิจกรรมอื่น ๆ เป็นต้น

ระบบ ERP ให้ข้อมูลแบบ Real-Time และถูกต้องซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจการดำเนินงานทางธุรกิจได้ดีตามการรวบรวมข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นของบริษัทจากแหล่งที่มาหลายแผนก อีกทั้งยังกำจัดข้อมูลที่ซ้ำกันและให้ความสมบูรณ์ของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

Working with laptop.jpg

1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ระบบ ERP ช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานที่หลากหลาย ซึ่งต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากเมื่อดำเนินการด้วยตนเองงานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การติดตามสินค้าคงคลัง การมอบหมายงานให้กับพนักงาน การตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน การจ่ายเงินเดือน การสร้างรายงานทางการเงิน เป็นต้น ทั้งหมดนี้ระบบ ERP สามารถทำได้โดยอัตโนมัติ ทำให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปงานหลักของพวกเขาได้มากขึ้นโดยไม่รบกวนซึ่งกันและกัน

**ตัวอย่างเช่น
- ฝ่ายการตลาดสามารถสร้างข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์รายวันได้เองโดยไม่ต้องร้องขอจากฝ่ายไอที
- ฝ่ายบัญชีสามารถดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับการขายได้โดยไม่ต้องสอบถามจากผู้จัดการฝ่ายขาย

ระบบ ERP ให้การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วสำหรับผู้จัดการและผู้มีอำนาจสามารถตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดของบริษัทผ่าน DashBoard ได้แบบ Real-Time

2. เพิ่มการทำงานร่วมกันในทีม

การทำงานร่วมกันข้ามแผนกถือเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นของธุรกิจ ระบบ ERP แก้ไขปัญหาระหว่างแผนกต่างๆในบริษัทด้วยข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในซอฟต์แวร์ ERP ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลของแต่ละแผนกที่ทุกคนสามารถเข้าถึงจากแผนกอื่นได้

3. การลดต้นทุนการดำเนินงาน

ระบบ ERP ช่วยให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเนื่องจากกิจกรรมการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปโดยอัตโนมัติ

การหยุดชะงัก ความล่าช้า และความเสียหายต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้

งานที่ซับซ้อนทั้งหมดสามารถทำให้เสร็จได้เร็วขึ้นซึ่งจะช่วยลดเวลาในการรอคอย และบริษัทยังสามารถลดจำนวนแรงงานได้เนื่องจากระบบ ERP สามารถเข้ามาดูแลงานประจำวันที่หลากหลายได้

4. การปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูล

โซลูชัน ERP มีการควบคุมที่จำกัดเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในระบบส่วนกลางเพื่อให้มีการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้น
ผู้ดูแลระบบในการจัดการข้อมูลของบริษัท สามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่พนักงานได้อย่างจำกัด

**ตัวอย่างเช่น
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถซ่อนข้อมูลสำคัญบางอย่างเฉพาะสำหรับตนเองหรือผู้ที่มีสิทธิ์ ในขณะที่อนุญาตให้พนักงานทั่วไปดูข้อมูลทางการเงินของตนเองได้เท่านั้น

ผู้ดูแลระบบยังสามารถปิดใช้งานการเข้าถึงของพนักงานที่ออกไปแล้วและให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่พนักงานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

ระบบ ERP ยังแสดงกิจกรรมของผู้ใช้งานทุกคน ดังนั้นผู้ดูแลระบบสามารถระบุการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือรูปแบบกิจกรรมที่น่าสงสัยในระบบได้อย่างง่ายดาย

5. การคาดการณ์ที่สมจริงและแม่นยำ

ผู้ประกอบการอาศัยรายงานเพื่อทำการคาดการณ์ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเครื่องมือรายงาน ERP ใช้ตัวกรองและการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนซึ่งสามารถกรองความสอดคล้องและไม่สอดคล้องกันในข้อมูลได้ และยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้รับจะถูกสร้างขึ้นแบบ Real-Time รายงานทางธุรกิจที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจได้ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของตน