กิจกรรมร่วมตอบแบบสอบถามในหัวข้อ
“เลือก ERP อย่างไรให้เหมาะกับองค์กร” 
 
erp-survey-feature-image.jpg

eLeader และ Business+ ขอเชิญผู้บริหารร่วมตอบแบบสอบถามในหัวข้อ “เลือก ERP อย่างไรให้เหมาะกับองค์กร” เพื่อสำรวจปัจจัยที่มีความสำคัญในการเลือกระบบ ERP ที่เหมาะสมกับองค์กรในมุมมองของผู้บริหาร

ทาง eLeader และ Business+ มีของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมตอบแบบสอบถามจำนวน 7 รางวัล

  1. บัตร M Gift Card มูลค่า 4,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  2. บัตร Starbucks Card มูลค่า 500 บาท จำนวน 6 รางวัล รวมมูลค่า 3,000 บาท
ระยะเวลาร่วมตอบแบบสอบถาม ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2564
ได้ที่ https://www.theeleader.com/erp-survey-2021/
ประกาศผลผู้ได้รับของที่ระลึก วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต์ และ Facebook eLeader
 

eLeader และ Business+ ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ร่วมทำแบบสอบถามในครั้งนี้